053 | บังหน้า

posted on 12 Feb 2009 20:15 by blankdish in UndSoWeiterจะกลับมาใหม่เมื่อจัดการกับเพเพ้อเปเปอร์และสอบไฟนอลแล้ว
                                                                                                                                                                                    

Until then
Adieu


[ Pic via | Beautiful Century ]